کد خبر: ۱۱۴۲۱۰
تاریخ انتشار: ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۱۱:۵۷
هر چند ما امروز «رئیسی» را دیگر نداریم، اما مشی شهادت‌گونه و زندگی ایثارگرانه‌اش با ماست. شهید رئیسی در نسل ما و در نسل فردا و فردا‌ها تکثیر شده است.

رئیسی در نسل ما در نسل فردا و فردا‌ها تتکثیر شده استبه گزارش آرانیوزـ رسول حسنی؛ شهادت مطاعی نیست که سر هر بازاری بفروشند، در میان اهل آسمان یکی می‌شود ستاره درخشان الباقی فقط سوسو می‌زنند. باید میان معرکه رفت و از ساحل نشینی دل کند. از شهید باکری تا شهید سلیمانی سلسله‌ای از مردان خدا بودند که نه تنها در بند نام و مقام نبودند که همه چیز را بند خود کردند و تنها برای خدا بندگی کردند. 

این بندگان خدا که بنده بودن را بالاترین مقام می‌دانند سلسله‌ای از عشاق هستند که زیر سایه هیچ کس نرفتند و خلقی را زیر سایه خود کشیدند. شهید ابراهیم رئیسی نیز از همین ایل و تبار است که از هر چه «رنگ تعلق به خود بگیرد» آزاد بود. نه دشواری راه او را از ادامه راه بازداشت و نه طعن سرزنشگران او را از خدمت بخ خلق دلسرد کرد. 

بسیار بودند که او را به هر چیز متهم می‌کردند، اما در نگاه او حتی تهمت زنان و تمسخرگران مطرود نبودند. شهید ابراهیم رئیسی با شهادت خود ثابت کرد که وجود خدمتگذرانی، چون رجایی و باهنر افسانه نبودند و هنوز در میان اهل خدمت می‌شود انتظار حضورشان را داشت. بزرگانی که به یاد کودکان تشنه سیستان آب سرد ننوشیدند. نسل ما در روزگار شهید رجایی در سن و سالی نبودند تا او را درک کنیم. اما شهادت رئیسی درک وجود شهید رجایی را آسان کرد. انقلاب اسلامی ما به اعتبار رجایی‌ها و رئیسی‌ها زنده و پویا و مانا است و به این اعتبار در حال گسترش در عالم است. 

هر چند رئیسی را دیگر نداریم، اما مشی شهادت‌گونه و زی ایثارگرانه‌اش با ماست. شهید ابراهیم رئیسی در نسل ما و در نسل فردا و فردا‌ها متکثر شده است چنان که رجایی‌ها در او تکثیر شده بود. دشمنان خارجی و معاندان داخلی که شمارشان در مقابل نسل جوان انقلابی ما در شماره نمی‌آید بدانند که ما از قیل و قال‌های شما هراسی نداریم. دلخوش نکنید به فقدان رئیسی چرا که به وعده صادق امام خامنه‌ای با شهادت رئیسی اختلالی در حرکت نظام ایجاد نخواهد شد. شهادت رئیسی در این روز‌ها که رژیم صهیونیستی نفس‌های آخرش را می‌کشد به مثابه صبح صادقی است که ما را به ظهر روشن فتح و ظفر می‌رساند. شهید ابراهیم رئیسی بزرگ مردی بود که بر عهد و پیمانش با خدا وفا کرد و ایستادگی کرد تا در این راه شهادت را روزی خود کرد. 

 

 
نظرشما
پربازدیدها
آخرین اخبار