کد خبر: ۱۱۴۲۰۰
تاریخ انتشار: ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۱۱:۳۸
آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور به‌همراه آیت‌الله آل‌هاشم امام جمعه تبریز، حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه، مالک رحمتی استاندار آذربایجان شرقی و هیئت همراه در اثر سقوط بالگرد به شهادت رسیدند.
شهید آیت الله سید ابراهیم رئیسیشهید حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجهشهید آیت الله سید ابراهیم رئیسیشهید آیت الله سید ابراهیم رئیسیشهید آیت الله سید ابراهیم رئیسیشهید آیت الله سید ابراهیم رئیسیشهید آیت الله سید ابراهیم رئیسیشهید آیت الله سید ابراهیم رئیسیمالک رحمتی استاندار آذربایجان شرقیمالک رحمتی استاندار آذربایجان شرقیمالک رحمتی استاندار آذربایجان شرقیمالک رحمتی استاندار آذربایجان شرقیمالک رحمتی استاندار آذربایجان شرقیشهید حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجهشهید حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجهشهدای خدمتشهدای خدمتشهدای خدمتشهدای خدمتشهدای خدمتشهدای خدمتشهدای خدمتشهدای خدمتشهدای خدمتشهدای خدمتشهدای خدمتشهدای خدمتشهدای خدمتشهدای خدمتشهید حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجهشهید حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجهشهدای خدمتشهدای خدمتشهدای خدمتشهدای خدمتشهدای خدمتشهدای خدمتشهدای خدمتشهدای خدمتشهید حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجهشهید حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجهشهید آیت الله سید ابراهیم رئیسیشهید حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجهشهید آیت الله سید ابراهیم رئیسیشهید آیت الله سید ابراهیم رئیسیشهید حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجهشهید آیت الله سید ابراهیم رئیسیشهید آیت الله سید ابراهیم رئیسی شهید حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجهشهید آیت الله سید ابراهیم رئیسیشهید آیت الله سید ابراهیم رئیسیشهید آیت الله سید ابراهیم رئیسیشهید آیت الله سید ابراهیم رئیسیشهید آیت الله سید ابراهیم رئیسیشهید آیت الله سید ابراهیم رئیسیشهید آیت الله سید ابراهیم رئیسیشهید آیت الله سید ابراهیم رئیسیشهید آیت الله سید ابراهیم رئیسیشهید آیت الله سید ابراهیم رئیسیشهید آیت الله سید ابراهیم رئیسیشهید آیت الله سید ابراهیم رئیسیشهید آیت الله سید ابراهیم رئیسیشهید آیت الله سید ابراهیم رئیسیشهید آیت الله سید ابراهیم رئیسیشهید آیت الله سید ابراهیم رئیسیشهید آیت الله سید ابراهیم رئیسیشهید آیت الله سید ابراهیم رئیسیشهید آیت الله سید ابراهیم رئیسیشهید حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجهشهید آیت الله سید ابراهیم رئیسیشهید آیت الله سید ابراهیم رئیسیشهید آیت الله سید ابراهیم رئیسیشهید آیت الله سید ابراهیم رئیسیشهید آیت الله سید ابراهیم رئیسیشهید آیت الله سید ابراهیم رئیسیشهید حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجهشهید حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجهشهید حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجهشهید آیت الله سید ابراهیم رئیسیشهید آیت الله سید ابراهیم رئیسیشهید آیت الله سید ابراهیم رئیسیشهید حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجهشهید آیت الله سید ابراهیم رئیسیشهید آیت الله سید ابراهیم رئیسیشهید حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجهشهید آیت الله سید ابراهیم رئیسیشهید آیت الله سید ابراهیم رئیسیشهید آیت الله سید ابراهیم رئیسیشهید آیت الله سید ابراهیم رئیسیشهید آیت الله سید ابراهیم رئیسیشهید آیت الله سید ابراهیم رئیسیشهید آیت الله سید ابراهیم رئیسیشهید آیت الله سید ابراهیم رئیسیشهید آیت الله سید ابراهیم رئیسیشهید آیت الله سید ابراهیم رئیسیشهید آیت الله سید ابراهیم رئیسیشهید آیت الله سید ابراهیم رئیسیشهید آیت الله سید ابراهیم رئیسیشهید آیت الله سید ابراهیم رئیسیشهید آیت الله سید ابراهیم رئیسیشهید آیت الله سید ابراهیم رئیسیشهید آیت الله سید ابراهیم رئیسیشهید آیت الله سید ابراهیم رئیسیشهید آیت الله سید ابراهیم رئیسیشهید آیت الله سید ابراهیم رئیسیشهید آیت الله سید ابراهیم رئیسیشهید آیت الله سید ابراهیم رئیسیشهید آیت الله سید ابراهیم رئیسیآیت‌الله سیدمحمدعلی آل‌هاشم نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقیآیت‌الله سیدمحمدعلی آل‌هاشم نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقیآیت‌الله سیدمحمدعلی آل‌هاشم نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقیآیت‌الله سیدمحمدعلی آل‌هاشم نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقیآیت‌الله سیدمحمدعلی آل‌هاشم نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقیآیت‌الله سیدمحمدعلی آل‌هاشم نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقیآیت‌الله سیدمحمدعلی آل‌هاشم نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقیآیت‌الله سیدمحمدعلی آل‌هاشم نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقیآیت‌الله سیدمحمدعلی آل‌هاشم نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقیآیت‌الله سیدمحمدعلی آل‌هاشم نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقیآیت‌الله سیدمحمدعلی آل‌هاشم نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقیآیت‌الله سیدمحمدعلی آل‌هاشم نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقیآیت‌الله سیدمحمدعلی آل‌هاشم نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقیآیت‌الله سیدمحمدعلی آل‌هاشم نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقیآیت‌الله سیدمحمدعلی آل‌هاشم نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی
نظرشما
پربازدیدها
آخرین اخبار