کد خبر: ۱۱۵۹۲۳
تاریخ انتشار: ۱۸ تير ۱۴۰۳ - ۱۱:۲۶

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت بیمه دی (سهامی عام)

به گزارش آرانیوز آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهامشرکت بیمه دی (سهامی عام)به شماره ثبت ۲۴۱۵۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۲۵۹۶

 

بدینوسیله از کلیه سهامداران و یا وکیل رسمی یا قائم مقام قانونی اشخاص حقیقی صاحب سهم و همچنین وکیل رسمی و یا نماینده و یا نمایندگان قانونی اشخاص حقوقی سهامدار دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت، با ارائه کارت شناسایی معتبر و یا وکالتنامه رسمی، که رأس ساعت ۱۴روز شنبه مورخ ۲۳/۰۴/۱۴۰۳ در سالن همایش کتابخانه ملی به آدرس تهران بزرگراه شهید حقانی، بعد از ایستگاه مترو حقانی، خروجی کتابخانه ملی (سالن قلم) برگزار می گردد، حضور بهم رسانند.

از سهامداران محترمی که امکان حضور فیزیکی در مجمع را ندارند دعوت میگردد جهت آگاهی از تصمیمات و مشاهده پخش زنده مجمع، از طریق پایگاه اطلاع رسانیhttps://skyroom.dayins.com/ch/dayins اقدام نمایند.دستور جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه:

۱- استماع گزارش هیأت مدیره و بازرس قانونی شرکت؛

۲- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ و تصمیمگیری در مورد تقسیم سود و تخصیص اندوخته ها؛

۳- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و علی البدل شرکت و تعیین حقالزحمه ایشان برای سال ۱۴۰۳؛

۴- انتخاب و تعیین حقالزحمه اکچوئر رسمی شرکت برای سال ۱۴۰۳؛

۵- تعیین حق حضور اعضای کمیتههای موضوع آییننامه حاکمیت شرکتی برای سال ۱۴۰۳؛

۶- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت؛

۷- تعیین پاداش اعضاء هیئت مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹؛

۸- تعیین حق حضور اعضاء غیرموظف هیات مدیره برای سال ۱۴۰۳؛

۹- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عموی عادی باشد.

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت بیمه دی (سهامی عام)

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت بیمه دی (سهامی عام)


هیئت مدیره شرکت بیمه دی

نظرشما
آخرین اخبار