آرشیو نظرسنجی
با استیضاح و برکناری وزرای «راه» و «کار» و «مدیرعامل شرکت آسمان» مواقید؟ (هواپیمایی آسمان زیر مجموعه وزارت کار است)
بله
75%
خیر
25%
تعداد کل آراء : ۸

آخرین اخبار