آرشیو نظرسنجی
از میان قوای سه گانه،کدام بیشترین نقش را در مشکلات اقتصادی کشور دارند؟
مجلس(قوه مقننه)
33.33%
دولت(قوه مجریه)
0%
قوه قضائیه
66.67%
تعداد کل آراء : ۳

آخرین اخبار