آرشیو نظرسنجی
مجلس یازدهم چهارشنبه تشکيل می شود،فکر می کنيد برای داشتن یک مجلس قوی چه کسی برای ریاست آن مناسب تر است؟
حاجی بابایی
28.57%
قالیباف
42.86%
سایر افراد
28.57%
تعداد کل آراء : ۷

آخرین اخبار